IVP


       UAB "Departus" įkurta 2002 metais. Pagrindinė įmonės veikla - sunkiojo transporto (vilkikų, sunkvežimių, autobusų, puspriekabių, priekabų, įvairios paskirties kėbulų, spec. technikos) ir lengvųjų automobilių remontas po autoįvykių. Moderniose gamybos patalpose, kurių bendras plotas – 3000 kv.m., dirba apie 60 aukštos kvalifikacijos specialistų. Darbų kokybei keliame itin aukštus reikalavimus, juos atliekame su visame pasaulyje žinomų kompanijų aukščiausios kategorijos įranga, naudojame "HENKEL", "DINITROL", "POMMIER", "PECOLIT" kokybės medžiagas.
       UAB „Departus“ yra bendrovė, kurios vienas iš tikslų yra pastoviai tobulėti ir diegtis modernias technologijas, skatinant efektyvinti savo įmonės darbų procesus. Siekiant padidinti įmonės verslo efektyvumą, įmonė nusprendė įsidiegti verslo valdymo sistemą, kuri galėtų apjungti įmonės pagrindinius darbo procesus ir leistų įdiegti naujus darbo metodus  Kadangi šios investicijos gana didelės buvo pateikta paraiška ES finansinei paramai gauti. Įvertinus projekto naudą buvo suteiktas finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-806 „E-Verslas LT“.
       Verslo procesų automatizuota valdymo sistema pakels kokybės rodiklius, kadangi visi procesai bus automatiškai registruojami ir atsekami. Gamybos procesų automatizavimas padės geriau panaudoti įmonės resursus- gamybines patalpas, dažymo kamerą, bei darbininkus. Planavimo sistema leis tiksliau įvertinti remonto terminus ir jų laikytis, dėl to užsakymai mažiau vėluos, sumažės baudos dėl vėlavimų, kas ypač svarbų remontuojant vilkikus ir puspriekabes, kadangi jų prastova labai brangiai kainuoja.


Projekto pavadinimas: UAB "Departus" verslo procesų modernizavimas.
Projekto numeris: 03.3.1-LVPA-K-806-01-0008
Projekto trukmė: nuo 2016-04-14 iki 2017-09-29.
Skirta finansavimo suma: 25 702,09 Eurai